Τιμή Μετοχής
   17-19-14 Athens Stock Excange (EUR)
Τελευταία Τιμή: 1,625 -4,97% -0,085
Ογκος: 14.224 Μέγιστο:   1,695
Ανοιγμα: 1,695 Ελάχιστο:   1,625
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών. Ανανέωση.
Copyright © 2001-2018 MetricTrade Ltd. Τα δεδομένα είναι με καθυστέρυση 15 λεπτών και οι ώρες τοπικές. Τα δεδομένα παρέχονται από την MetricTrade Ltd.