Γενικός-10,97 -1,51%714,44
FTASE 20-23,46 -1,24%1.865,24
FTASE 40-11,79 -1,03%1.132,86
FTASE 80    
FTASE 140  468,80
15 min. delay