Γενικός-4,90 -0,78%625,69
FTASE 20-23,13 -1,39%1.635,82
FTASE 40-10,09 -1,00%996,16
FTASE 80    
FTASE 140-5,72 -1,39%405,79
17-11-26 15 min. delay