Μεγαλύτερη Πτώση %
ΑΤΤΔ-5,20%0,094842.062
ΛΟΥΛΗ-3,252%2,38390
ΣΠΙ-2,7778%0,708.000
ΕΛΙΝ-2,439%1,602.700
ΑΤΤ-2,0913%0,51519.203

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
11-45-16 15 min. delay