Θέματα Βοήθειας Εντολές
   


Περιεχόμενα:


 • Καταχώριση Νέας Εντολής
 • Η καταχώριση νέων εντολών γίνετε με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Με δεξί κλικ* του mouse επάνω σε οποιαδήποτε μετοχή και επιλογή από το μενού που ανοίγει την επιλογή Εντολή Αγοράς ή Εντολή Πώλησης.
  2. Με την χρήση του πληκτρολογίου κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο A για Εντολή Αγοράς ή το πλήκτρο P για Εντολή Πώλησης
  3. Στο κύριο μενού επιλογών επιλέγουμε Χαρτοφυλάκια και στη συνέχεια Εντολές.


 • Τύποι Εντολών
 • Κάνοντας κλικ επάνω στην επιλογή Τύπος: Όριο τιμής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τους εξής τύπους εντολών:

  Όριο Τιμής - Limit Order
  Αυτός είναι ο συνηθέστερος τύπος εντολής. Ειναι η εντολή στην οποία ο χρήστης εισάγει την τιμή που επιθυμεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Η πράξη μπορεί γίνει να σε καλύτερη τιμή αν συντρέχουν οι προϋποθεσεις αλλά η χειρότερη τιμή θα είναι το όριο που έχει δώσει ο χρήστης.

  Χωρίς Όριο - Market Order: στην εντολή αυτή δεν εισάγουμε τιμή. Το σύστημα θα εκτελέσει την εντολή χωρίς περιορισμό τιμής. Σε περίπτωση που υπάρχουσα προσφορά ή ζήτηση εξαντληθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η ποσότητα της εντολής το σύστημα θα μετατρέψει την εντολή αυτή σε εντολής με Όριο Τιμής - Limit Order στην τιμή της τελευταίας πράξης της εντολής.

  Stop με όριο - Stop Limit: Στην εντολή αυτή εισάγουμε το όριο τιμής για την εντολή μας (πεδίο Τιμή) και την τιμή Stop (πεδίο Τιμή Stop). Η τιμή Stop είναι οδηγία προς το σύστημα να περιμένει μέχρι η τιμή της μετοχής να φτάσει ή να ξεπεράσει την τιμή Stop που δώσαμε και εφόσον αυτό συμβεί τότε να εισάγει στο σύστημα μια εντολή με Όριο Τιμής - Limit Order.

  Τρόπος λειτουργίας εντολής Stop με όριο - Παράδειγμα:

  Επειδή οι εντολές αυτές φτιάχτηκαν για την ανάγκη περιορισμού της ζημιάς του επενδυτή η Τιμή Stop για εντολή πώλησης πρέπει να είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Αντίστροφα για εντολή αγοράς πρέπει να είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή.

  Έστω ότι έχουμε στο χαρτοφυλάκιο μας την μετοχή AA που διαπραγματευται στα 40 Ευρώ. Δεν μπορούμε να δώσουμε εντολή Stop που να ενεργοποιήσει μια εντολή πώλησης αν η μετοχή ξεπεράσει τα 44 Ευρώ, γιατί αν το θέλουμε αυτό μπορούμε να δώσουμε μια απλή εντολή με Όριο τιμής τα 44 Ευρώ.

  Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Stop για να περιορίσουμε τις πιθανές ζημιές μας. Π.χ. έστω ότι δεν θέλουμε ζημιές πάνω από 5%, δηλ. τιμή 38 Ευρώ. Εισάγουμε μια εντολή πώλησης Stop με όριο και βάζουμε Τιμή 38 και Τιμή Stop 38.10. Αυτό σημαίνει ότι μόλις η τιμή της μετοχής φτάσει στο 38.10 το σύστημα θα ελευθερώσει μια εντολή με Όριο τιμής τα 38 Ευρώ. Ανάλογα με την ρευστότητα της μετοχής εκείνη τη στιγμή και την απόσταση ανάμεσα στο Όριο τιμής και την Τιμή Stop είναι δυνατό η εντολή μας να εκτελεστεί μερικώς ή καθόλου αν μετά το 38.10 η μετοχή πέσει κάτω από τα 38 που είναι το όριο τιμής που θέσαμε.

  Stop χωρίς όριο - Stop Order: Στην εντολή αυτή εισάγουμε μόνο την τιμή Stop (πεδίο Τιμή Stop). Οταν η τιμή της μετοχής φτάσει ή ξεπεράσει την τιμή Stop, στο σύστημα θα ελευθερώσει μια εντολή Χωρίς όριο τιμής - Market Order. Για τιμές του Stop σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής τα ίδια με αυτά της εντολής Stop με όριο τιμής.

  Στο κλείσιμο - At Close: Μετά το τέλος της κανονικής διαπραγμάτευσης (ή το τέλος της δημοπρασίας αν η διαμόρφωση της τιμής κλεισίματος μιας μετοχής γίνεται με δημοπρασία) το σύστημα επιτρέπει μονο την εισαγωγή εντολών μόνο με αυτό τον τύπο. Σε αυτόν το τύπο δεν εισάγουμε τιμή και η πράξη μπορεί να γίνει μόνο στην τιμή κλεισίματος.

  Αλλαγή ή Ακύρωση Εντολής:
  Η αλλαγή ή ακύρωση εντολών γίνετε με δεξί κλικ* του mouse επάνω στην εντολή που θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε.
  Τις εντολές μπορείτε να τις βρείτε στο Tab Εντολές για κάθε χαρτοφυλάκιο ξεχωριστά ή στη επιλογή Συγκεντρωτικά για το σύνολο των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεστε.

  Προσοχή: Κατά την αλλαγή της ποσότητας εντολής που έχει μερικώς εκτελεστεί θα πρέπει η νέα ποσότητα που δίνετε να είναι πάντα μεγαλύτερη από την ήδη εκτελεσθείσα ποσότητα, ώστε η εντολή να έχει και πάλι ανεκτέλεστη ποσότητα σε αναμονή (ανεκτέλεστη ποσότητα = νέα ποσότητα μείον εκτελεσθείσα ποσότητα). Μπορείτε βέβαια πάντα να ακυρώσετε την εντολή για να μην υλοποιηθεί το υπόλοιπο τμήμα της.

  επιστροφή


 • Εισαγωγή στοιχείων
 • Κατά την εισαγωγή των στοιχείων των εντολών σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το mouse για να κάνετε τις επιλογές σας. Αν έχετε εξοικειωθεί με το σύστημα καταχώρισης μπορείτε να εισάγετε τις εντολές μόνο με το πληκτρολόγιο που είναι ταχύτερο με τις παρακάτω λειτουργίες:

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε το πλήκτρο A για Εντολή Αγοράς ή το πλήκτρο P για Εντολή Πώλησης.

  Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων της εντολής (για μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift πατήστε το πλήκτρο Tab).

  Πατήστε το πλήκτρο Enter για δείτε τα στοιχεία που καταχωρίσατε. (αν το κουμπί Αποστολή στη φάση αυτή δεν είναι ενεργοποιημένο σημαίνει ότι κάποιο από τα στοιχεία που απαιτούνται: Χαρτοφυλάκιο-Σύμβολο-Ποσότητα-Τιμή κλπ δεν έχει συμπληρωθεί).

  Αφού διαβάσετε τα στοιχεία πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να αποστείλετε την εντολή (ή πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στη κατάσταση διόρθωσης).

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση για την εντολή σας το παράθυρο αναφοράς της καταχώρισης κλείνει μόνο του.
  Eίναι δυνατόν όμως να εμφανιστεί μια Προειδοποίηση (π.χ. η τιμή απέχει πάνω από 10% από την τρέχουσα), σε μια τέτοια περίπτωση ελέγχουμε τα στοιχεία της εντολής και εφόσον τα θεωρούμε σωστά Κάνουμε κλίκ στην επιλογή Συνέχεια.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  με την επιλογή Συνέχεια πρέπει να ειμαστε απολύτως σίγουροι για τα στοιχεία της εντολής, την οποία το σύστημα θα καταχωρίσεις χωρίς να εκδώσει άλλη προειδοποίηση ακόμη και αν συντρέχει και κάποιος άλλος λόγος.
  Σε περίπτωση απόρριψης της εντολής το σύστημα θα δώσει τον κωδικό λάθους και θα προτείνει την ενεδεδειγμένη ενέργεια (αν υπάρχει). Επιλέξτε Κλείσιμο ή πατήστε το πλήκτρο Esc για να κλείσετε το παράθυρο της απάντησης.

  Για να εισάγετε γρήρορα ομοειδής εντολές κάντε δεξί κλίκ* επάνω στον αριθμό μιας υπάρχουσας εντολής και επιλέξτε κλωνοποίηση εντολής για να μεταφερθούν αμέσως τα στοιχεία της στην φόρμα επεξεργασίας.

  επιστροφή


 • Πρόχειρο εντολών
 • Αφού εισάγετε μια εντολή, πριν επιλέξετε Aποστολή μπορείτε να κάνετε κλικ στη επιλογή Αποθήκευση στο Πρόχειρο και στη συνέχεια να επιλέξετε Αποθήκευση. Από το menu πρόχειρο μπορείτε με δεξί κλικ στην εντολή, να επιλέξετε Κλωνοποίηση ή Αμεση Αποστολή της εντολής. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε πολλές εντολές και να πιέσετε το κουμπί Aποστολή για να φύγουν όλες μαζί.
  Αφού τοποθετήστε κάποιες εντολές στο πρόχειρο επιλέξτε Εξαγωγή και στη συνέχεια ανοίξετε ένα σημειωματάριο ή μια άλλη εφαρμογή και κάντε επικόληση από το menu της εφαρμογής αυτής (ή κρατώντας πατημένο το Ctrl πιέστε το πλήκτρο V) . Στο σημειωματάριο μπορείτε να επεξεργαστείτε αρκετές εντολές (προσοχή τα δεκαδικά χωρίζονται στην περίπτωση αυτή πάντα με τελείες) και στη συνέχεια με την επιλογή Ειγαγωγή να τις μεταφέρετε στο ZTrade. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία έχουν μεταφερθεί όπως θα θέλατε, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις εντολές αυτές σαν να τις είχατε πληκτρολογήσει.

  επιστροφή


 • Εντολές σε Λογαρισμό Margin
 • Οι λογαριασμοί Margin είναι λογαριασμοί στους οποίους η δική σας συμετοχή καλύπτει το 40%-50% του χαρτοφυλακίου και το υπόλοιπο καλύπτετε από δανεισμό.

  Ο δανεστής μπορεί να ορίσει κάποια κριτήρια διασποράς και βαρύτητας των μετοχών και να μειώνει το ποσοστό συμμετοχής του ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε μετοχής. Για τον λόγο αυτό είναι δυνατό να έχετε στο ταμείο σας Αγοραστική Δύναμη 10.000 και κατά την εισαγωγή εντολής για κάποια μετοχή να βλέπετε στο παράθυρο της καταχώρησης σημαντικά μειωμένο ποσό σαν αγοραστική δύναμη.

  Με δεξί κλικ επάνω στις Επικεφαλίδες του πίνακα με τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σας μπορείτε να προσθέσετε από την ενότητα Margin τους συντελεστές Βαρύτητας και την Αξία Ασφαλείας που λαμβάνεται υπόψη για την παροχή χρηματοδότησης. (Αξία Ασφαλείας = Αξία*Συντελεστή Βαρύτητας και Μέγιστη Χρηματοδότηση = Αξία Ασφαλείας*Ποσοστό χρηματοδότησης).

  επιστροφή


 • Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων
 • Οι λογαριασμοί Παραγώγων στηρίζονται αποκλειστικά στην έννοια του περιθωρίου ασφάλισης. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί ένα χρηματικό περιθώριο ασφάλισης ως ποσοστό της αξίας του συμβολαίου για την κάλυψη κινδύνων μεταβολής του. (Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 2-5% για συμβόλαια σε νομίσματα, 10% για συμβόλαια σε δείκτες και 14%-20% για συμβόλαια σε μετοχές).

  Με δεξί κλικ επάνω στις Επικεφαλίδες του πίνακα με τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σας μπορείτε να προσθέσετε από την ενότητα Margin την στήλη Βαρύτητα που είναι το ισχύον ποσοστό ασφάλισης και την Αξία Ασφαλείας που το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης για την συγκεκριμένη θέση.

  Ολες οι εντολές που δίνετε δεσμεύουν από τον λογαρισμό σας, το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης κατά την στιγμή της καταχώρησης της εντολής, ενώ είναι πιθανό να απαιτηθεί μεγαλύτερο περιθώριο κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανάλογα με την εξέλιξη της.

  επιστροφή


  *Όσοι υπολογιστές δεν διαθέτουν δεξί κλικ στο mouse μπορούν να κάνουν απλό κλίκ ενώ έχουν ήδη πατημένο το πλήκτρο Ctrl.