Μεγαλύτερη Ανοδος %
ΟΡΑΟΡΑ20,00%1,1770
ΦΟΡΘ18,34%0,20908
ΜΠΤΚ12,50%0,1110
ΒΙΟΤ11,11%0,103.923
ΜΕΝΤΙ9,32%1,2911

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
15-29-52 15 min. delay