Γενικός-0,27 -0,03%828,03
FTASE 20-2,51 -0,12%2.029,98
FTASE 40-4,43 -0,33%1.322,86
FTASE 80    
FTASE 140-1,50 -0,30%504,35
13-03-59 15 min. delay