Γενικός-3,25 -0,50%645,24
FTASE 20-6,09 -0,36%1.699,55
FTASE 40-12,66 -1,23%1.016,62
FTASE 80    
FTASE 140-1,41 -0,33%421,60
17-15-24 15 min. delay