Γενικός-12,60 -1,57%787,50
FTASE 20-29,92 -1,46%2.018,80
FTASE 40-16,20 -1,24%1.291,11
FTASE 80    
FTASE 140-7,63 -1,50%501,44
17-11-59 15 min. delay