Μεγαλύτερη Πτώση %
ΕΤΕΤΠ-50,00%0,00334.666
ΛΙΒΑΝ-20,00%0,04500
ΙΛΥΔΑ-17,46%0,21594
ΔΟΜΙΚ-16,67%0,0915
ΑΣΤΑΚ-10,71%6,25257

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-10-09 15 min. delay