Μεγαλύτερη Πτώση %
ΝΙΚΑΣ-9,9174%1,09198
ΒΙΟΚΑ-8,3871%1,42375
ΙΝΤΕΤ-7,1588%0,835.655
ΕΠΙΛΚ-6,25%0,3018.299
ΔΟΥΡΟ-6,25%0,301.080

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-10-06 15 min. delay