Μεγαλύτερη Πτώση %
ΜΠΤΚ-19,29%0,11300
ΚΡΕΚΑ-19,05%0,09200
ΑΛΚΑΤ-9,80%1,38594
ΙΝΤΕΚ-9,63%0,8523
ΕΦΤΖΙ-7,60%0,46300

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
14-54-00 15 min. delay