Μεγαλύτερη Πτώση %
ΙΝΤΕΚ-9,89%0,821
ΙΛΥΔΑ-8,84%0,391.000
ΑΝΕΚ-8,78%0,07166
ΕΝΤΕΡ-8,20%5,601
ΒΙΟΚΑ-5,41%0,70360

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
10-47-31 15 min. delay