Μεγαλύτερη Πτώση %
ΑΛΦΑΤΠ-50,00%0,004.782
ΣΕΝΤΡ-16,52%0,101
ΔΡΟΜΕ-1,00%0,20300
ΜΕΤΚ-1,00%6,951.264
ΕΥΔΑΠ-0,95%5,2090

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
10-31-13 15 min. delay