Μεγαλύτερη Πτώση %
ΒΑΡΝΗ-20,00%0,352.124
ΣΙΔΜΑ-14,07%0,465.000
ΜΠΤΚ-7,02%0,161.897
ΕΧ-6,86%0,95820
ΒΙΟΤ-6,25%0,055.000

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
11-58-48 15 min. delay