Μεγαλύτερη Πτώση %
ΑΒΕ-8,26%0,1115.680
ΟΛΥΜΠ-7,58%1,2228.854
ΙΝΚΑΤ-5,94%1,03161.744
ΠΛΑΚΡ-5,43%12,20249
ΑΛΜΥ-5,00%0,145.442

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-10-20 15 min. delay