Μεγαλύτερη Πτώση %
ΠΑΙΡ-26,50%0,1551.005
ΑΛΚΑΤ-18,10%0,8677
ΣΑΤΟΚ-18,00%0,0416.122
ΔΙΟΝ-15,74%0,38300
ΤΖΚΑ-12,50%0,025

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
11-59-22 15 min. delay