Μεγαλύτερη Πτώση %
ΛΑΝΑΚ-12,0253%0,695400
ΠΡΕΖΤ-10,00%4,50460
ΜΟΝΤΑ-9,1371%0,3581.505
ΠΡΔ-8,7719%0,2089.868
ΦΟΥΝΤΛ-6,2963%0,50635.120

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-00-08 15 min. delay