Μεγαλύτερη Πτώση %
ΜΙΝ-15,67%0,563.851
ΠΑΙΡ-9,73%0,413.834
ΝΙΟΥΣ-9,33%0,415.237
ΛΑΝΑΚ-9,17%1,092.419
ΚΥΡΙΟ-7,14%2,0813.333

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-18-06 15 min. delay