Μεγαλύτερη Πτώση %
ΙΝΛΟΤ-16,30%0,11288.105
ΙΝΚΑΤ-11,60%1,11100.501
ΜΟΝΤΑ-9,58%0,303.118
ΚΕΚΡ-8,99%2,0339.944
ΒΙΟΚΑ-8,11%0,683.010

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-09-47 15 min. delay