Μεγαλύτερη Πτώση %
ΑΛΦΑΤΠ-50,00%0,00631
ΕΤΕΤΠ-16,67%0,01687
ΜΟΤΟ-9,92%0,554
ΚΕΚΡ-9,77%0,234.500
ΡΕΒΟΙΛ-9,57%0,38578

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
11-13-26 15 min. delay