Μεγαλύτερη Πτώση %
ΕΠΙΛΚ-7,8947%0,1752.422
ΜΑΘΙΟ-6,3158%0,3561.935
ΜΑΣΟΠ-5,0562%1,691.850
ΑΝΕΚ-4,5977%0,041561.341
ΜΟΗ-4,00%10,80664.920

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-18-56 15 min. delay