Μεγαλύτερη Πτώση %
ΜΠΡΙΚΔ-56,25%0,01511.082
BRIQR-56,25%0,01511.082
ΕΦΤΖΙ-29,74%0,2732
ΣΠΙ-9,41%0,31800
ΜΠΤΚ-6,00%0,142.210

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-10-23 15 min. delay