Μεγαλύτερη Πτώση %
ΠΕΙΡ-29,9701%2,34621.116
ΒΑΡΝΗ-20,00%0,3239
ΜΠΤΚ-20,00%0,31239
ΛΕΒΠ-10,00%0,18400
ΑΚΡΙΤ-8,4444%0,41230

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
11-59-11 15 min. delay