Μεγαλύτερη Πτώση %
ΣΦΑ-19,97%0,5960
ΥΑΛΚΟ-18,18%0,03727
ΚΡΕΚΑ-18,18%0,091.720
ΣΑΤΟΚ-16,67%0,04540
ΙΝΤΕΤ-14,37%0,27503

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-10-45 15 min. delay